Eigen kracht sleutel tot succes

‘Bruggen bouwen, familie en blijven praten zijn het belangrijkst’

 Een vechtscheidingszaak waar in het begin veel weerstand was, veel boosheid, vooral van vader, die erg intimiderend kon zijn en alleen zijn eigen verhaal wilden horen en het niet eens was met wat JBRA wilde inzetten. Toch kwam deze zaak tot een goed einde. ‘‘Het is zo waardevol in dit gezin geweest om in gesprek te blijven gaan en ook vooral met die Eigen Kracht Conferenties’’, vertelt Melissa Dekker die al 8 jaar voor JBRA werkt als gezinsmanger in Regio Zaanstreek/Waterland. Continue reading

Cliëntenraad als tussenpersoon voor cliënten en JBRA

De cliëntenraad gaat september 2014 van start en is opgezet met als doel om cliënten en hun kinderen bij te kunnen staan, aan te horen en te bemiddelen. ‘‘Het daarin kunnen helpen, en te laten merken dat de cliënten toch gehoord worden is belangrijk. Hoe dat straks gaat werken is nog heel spannend want de cliëntenraad is nog niet van de grond. Maar met de vergaderingen die we nu al hebben gehad om elkaar te leren kennen hoor je al zo veel verhalen van wat beter kan gaan’’, zegt Monique van Waardenburg Lid van de cliëntenraad. Continue reading

Kwetsbare kinderen in of uit beeld?

‘Transitie Jeugdzorg brengt een hoop vragen met zich mee’

Nederland staat aan de vooravond van een grote stelselwijziging van de jeugdzorg. Per 1 januari 2015 worden de gemeenten integraal verantwoordelijk voor de zorg voor de jeugd. Deze overheveling gaat gepaard met bezuinigingen en dat baart zorgen. Daarnaast verloopt het proces van die overheveling nu al slecht. ‘‘De achterstand aan kennis, die de gemeente nu heeft, moet snel worden ingehaald zodat ze verstandige keuzes kunnen maken. Nu weten de gemeenten nog veel te weinig over de zorg van de jeugd’’, aldus Erik Gerritsen, Voorzitter Raad van Bestuur Bureau Jeugdzorg Amsterdam. Bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam gaat veel veranderen, maar wat zijn eigenlijk de gevolgen voor zijn cliënten? Worden zij straks verwaarloosd omdat de gemeenten te weinig weten over de jeugdzorg? Of komt de zorg nu juist sneller en dichterbij huis omdat de gemeenten dichter bij hun burgers staan? Continue reading

‘Van versnelde student naar lang studerende student’

Het laatste onderdeel, onderzoek en schrijven van een scriptie, is het product dat ik nu heb afgerond. Nu terugkijkend was dit het meest uitdagende maar ook moeilijkste onderdeel van mijn studie waarbij ik uiteindelijk veel geleerd heb. Het was een wikken en wegen, heroverwegen, schrijven en weer herschrijven, kritiek ontvangen en incasseren. Het leren loslaten van mijn voorgenomen planning en het denken vanuit een theoretisch kader heb ik als zeer ingewikkeld ervaren. Het maakte mij soms onzeker maar het heeft mij ook gebracht tot wat er nu is ontstaan. Een naar mijn mening gedegen onderzoek waarbij ik mij steeds heb gefocust op de door mij geformuleerde probleemstelling.      Continue reading